Zoomburcht

De groen grijze muur is een levende verbinding tussen verschillende leefwerelden.
Ontwikkeld en bedacht door Jeroen Heindijk in samenspraak met vele.

Als gebruiker van landgoed de Reehorst en doordat ik tevens voorzitter van Stichting Bigheart was, verbleef ik met grote regelmaat op en rond dit landgoed. Bomen, grasland, doorkijkjes, kunst, cultuur en ambachten zijn allemaal onderdelen die bij deze cultuurhistorische plek horen.

Oud directeur Helene van der Vloed was blij met de komst van de BigHeart groep, in haar ogen was alles aanwezig op haar landgoed behalve een stukje spiritualiteit. Dat bracht deze groep in middels de zweethut rituelen. Deze rituelen zijn bedoeld om te reinigen en op zoek te gaan naar dat wat ons ‘maakt’ en door ons heen leeft. De stichting vond na een aantal jaren van rondreizen door Nederland in Driebergen een vaste plek!

Wie de Reehorst kent weet dat het letterlijk en figuurlijk een vlechtwerk is van verschillende wegen. Het is een dynamisch en bewegelijk gebeuren. In 2006 werd mij gevraagd om met mijn groep eens na te denken over een andere locatie op het landgoed. Er waren bouwvraagstukken en deze zouden plaats vinden op de plek waar wij altijd samenkwamen met de BigHeart groep.

Bigheart web

In verbinding met de plek ging ik op zoek naar een andere mogelijkheid binnen het landgoed. Twee uitdagingen kwamen gelijk om de hoek; parkeren en geluid. Het geluid van de snelweg is van die mate dat richting snelweg verhuizen geen optie was. Waar we wel konden zijn was al ingericht als parkeerplaats of als reserve parkeerplaats voor druk bezochte dagen van het conferentie centrum.

Al gauw ontstond het idee om het geluidsprobleem te ondervangen door een  geluidsduin, welke we dan hol zouden maken en waarin we dan direct ondergronds de parkeer problemen zouden oplossen.

De multifunctionele geluidsduin werd geboren, is verschillende malen  gepresenteerd en haalde zelfs het NOS journaal. Het plan is nooit afgeschoten,  feitelijk is het alleen maar beter geworden. De geluidsduin kreeg de naam Zoomburcht. Het ligt aan de rand en er zijn vele in- en uitgangen.

Anno 2015 is dit plan in mijn ogen nog altijd de oplossing voor vele vraagstukken rond de totale inrichting van het stationsgebied. Inmiddels is het landgoed zelf failliet, wil de Triodos er bouwen, is de snelweg verbreed en dichterbij gekomen, wordt er nog altijd in de zichtlijn geparkeerd, parkeert men inmiddels ook langs de snelweg…

Juist dan kan de Zoomburcht met haar groene dak dienen als onderdeel van de EHS, de weg er doorheen helpt bij de ondertunneling van het spoor als ontsluitingsweg en zo blijkt het idee, ontvangen van de plek nog altijd een multifunctionele oplossing voor veel, of wellicht voor alles. Zelfs de Triodos zou er zijn hoofdkantoor in kunnen vestigen.

Helaas laat het versplinterde ambtelijk apparaat een holistische kijk op het grotere geheel niet toe. Het is te gek voor woorden hoe ik ben rond gestuurd met dit idee. Waarom is het niet afgeschoten en waarom zegt een man als Herman Wijffels dat het een top idee is. (alleen je zult een groter voertuig moeten aantrekken).

19 maart 2015 beslist de provincie over dit gebied en sinds 2013 wacht ik op de gemeente….

Hieronder een mindmap met de multifunctionaliteit daarin weergegeven

Zoomburcht multifunctioneel