voorbeeld van, dit is niet de oorspronkelijke boom zoals bij de andere soorten dat wel zo is