lichtval tussen de bomen

Advies in tijden van duurzaamheid

Duurzaamheid is van alle tijden. En toch lijkt het in ons huidige tijdsframe extra aandacht te vragen. Vroeger wisten mensen dat ze de bron van waaruit de oogst komt, intact moesten houden en verzorgen. Die kennis noemen we nu duurzaam beheer. En zoals dat met oude kennis en gebruiken gaat, is het steeds meer in verval geraakt. Gelukkig is er tegenwoordig weer meer belangstelling voor duurzaamheid en hoe we die oude kennis kunnen toepassen in het huidige denken. Leer meer tijdens een bostocht of lezing!

Duurzaam natuurbeheer

Voor de beheerder van zowel privé-terreinen als publieke bos- en natuurgebieden begint duurzaam beheer bij een duidelijke visie. Wat heb je, wat wil je en hoe kom je daar? Denk daarbij aan de soortensamenstelling, de leeftijdsopbouw, de ecologische mogelijkheden, enzovoort. Zo kijk ik naar het gebruik van de houtoogst uit dunning of kap. Het maakt niet uit of dit nu de kachel, een houten gebouw of lokale verkoop is, maar in mijn visie hou je het hout dicht bij de bron. Invoer van bouwhout is onzinnig als dit ook op eigen bodem te oogsten is.

Vervolgens kun je er als beheerder voor kiezen om dit verhaal zo helder mogelijk aan je bezoekers te vertellen. Daarmee maak je duurzaam beheer zichtbaar, wat leidt tot inspiratie bij bezoekers en collega’s. En vaak ook tot inspiratie bij subsidiegevers! Mail of bel gerust voor meer informatie

Visionaire ideeën

Met de ervaring en kennis op het gebied van bossen, mensen en krijgskunst, en door mij te bewegen in en in contact te zijn met vele verschillende mensen en partijen, zijn in de loop van de jaren verschillende visionaire ideeën ontstaan. Ideeën die steeds meer wortel schieten, gronding krijgen en als het zover is hopelijk tot bloei kunnen komen.

Zoomburcht
Het idee voor de Zoomburcht is een plan waarin verschillende functies en eisen rondom landgoed De Reehorst en de daarnaast liggende A12 (afrit Driebergen / Zeist) worden gecombineerd, met ruimte voor natuur en groen èn voor auto’s, wegen en parkeren. Lees hier meer.

Boslab

Bomen op de Kaart
Al meerdere jaren pleit ik ervoor om bomen op de kaart te zetten. Zodat gegevens van bomen beschikbaar zijn voor beheerders en betrokkenen en er bij beleidsbeslissingen beter rekening mee gehouden kan worden. Lees hier meer.