Het heet pensioen in zicht, afgekort PIZ, een training die gaat over het staan vlak voor de pensionering. Welke lokatie is er beter geschikt dan de oude natuur in Engeland, daar waar ouder worden een plek heeft en waar er respectvol wordt omgegaan met deze levensfase. De trainingen zijn tot stand gekomen in samenwerking met politie Nederland maar open voor een ieder die zich op deze fase wil voorbereiden.  kosten 1 persoon 1000,- 2 personen 1400,-


Datum
27-06-2013 - 30-06-2013
Hele dag

Lokatie
Tree Expert